POSTER TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MINH HIỂN

Posted by C.TY TÂN ĐẠI THỊNH BAO BÌ BỘT BẢ On 17:04

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HCM
TRUNG TÂM NGỌAI NGỮ MINH HIỂN TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG NGÀY 08- 05 - 2011
TẠI SỐ 75 - 77 LÊ THỊ RIÊNG PHƯỜNG THỚI AN QUẬN 12
ĐT : 08 37177801 - MOBILE : 0983 802841
POSTER TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MINH HIỂN


TANDAITHINH CO.,LTD
MODEL : 05 - 2011